!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Som medlem i vår bostadsrättsförening verkar vi tillsammans för att få den bästa boendemiljön till rätt avgiftsnivå. Vi eftersträvar grannsämja, gemenskap, hållbarhet och ansvarstagande. 

Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Barnängshusen. I föreningens styrelse sitter de medlemmar som valts in på föreningens årliga föreningsstämma. Styrelsens uppgift är kortfattat att företräda föreningen och ansvara för föreningens organisation, ekonomi och att andra angelägenheter sköts på ett tillfredställande sätt. Arbetet regleras i föreningens stadgar.

Öviga kontaktuppgifter och uppgifter om felanmälan finns här

 

Lars Trägårdh

Ordförande

0709-26 48 78

Fereydoon Rostami

Kassör

Karin Bellinder

Trädgård och snöröjning

070-6407062

Kennet Björkman

Drift och underhåll

070-848 22 25

Birgitta Löwgren

Garage, nycklar, städ

0704-97 12 72

Hans Eriksson

Trädgård och snöröjning

0706387596

Mats Ahlbäck

Lokaler, avfall och trivsel

073-534 85 45

Helena Jacobsson

Komunikation, Medlemsservice nya medlemmar

0705402135

Susanne Hansson

Sekreterare

0704594386

Dokument

2018-2019.pdf 2018-06-17