!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlem

Som medlemmar i vår bostadsrättsförening verkar vi tillsammans för att få den bästa boendemiljön till rätt avgiftsnivå. Vi eftersträvar grannsämja, gemenskap, hållbarhet och ansvarstagande. 

Föreningen består av fem stycken bostadshus med totalt 120 lägenheter som upplåts som bostadsrätter till medlemmar i föreningen.

Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen som en medlem har till följd av upplåtelseavtalet. (Det är föreningen som "äger" bostadsrätten)

Medlemmar i föreningen Barnängshusen har även möjlighet att få tillgång till ett antal gemensamma utrymmen som tex bastu/relax, gästlägenhet, föreningslokal, förråd, garage, allmänna utrymmen och gård.

Tillsammans tar vi hand om vår fastighet och det är våra avgifter som bekostar underhåll.

Medlemmar har möjlighet att genom kontakt med valberedningen väljas in i föreningens styrelse på föreningsstämman.