!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Snöröjning

Beredskapsplan vid snöoväder för Barnängens Brf

Barnängens brf anlitar sedan hösten 2016 HSB som förvaltare/utförare av olika uppgifter som föreningen ansvarar för – däribland snöröjning och sandning inom föreningens område. Under senhösten 2016 drabbades Stockholm av ett extremt snöoväder. HSB som utförare av tjänsten hann inte med att under rådande unika omständigheter få bort snön i tillräcklig utsträckning. Snön samlades i vallar och det var svårt att komma in och ut ur portarna och det var samtidigt isigt och halt. Situationen var speciellt allvarligt för medlemmar med funktionshinder.

Styrelsen har därför beslutat att upprätta en beredskapsplan som syftar till att tydliggöra hur föreningens styrelse och medlemmar gemensamt kan möta upp och hantera de problem som eventuellt kan uppkomma vid kraftigt snöoväder i framtiden.

Åtgärder och ansvarsfördelning

Åtgärder vid snöoväder

  Styrelsen Boende  HSB
Gården Skaffa redskap
Förhandla med HSB
Informera boende
Skotta och sanda
vid behov
Ploga, sanda
Transportera bort snö
Portarna  Skaffa redskap
Förhandla med HSB
Informera boende
Skotta och sanda
vid behov
Ploga, sanda
Transportera bort snö
Barnängsgränd och
trappan mot Tegelviksgatan
Skaffa redskap
Förhandla med HSB
Informera boende
Skotta och sanda
vid behov
Ploga, sanda
Transportera bort snö

 

Föreningens styrelse ansvarar för att genom diskussioner med HSB se till att utförarna fullföljer sitt uppdrag på bästa möjliga sätt inom ramen för avtalet. Föreningens styrelse har också ett ansvar att informera medlemmarna (genom hemsidan, facebook , lappar) om när insatser krävs. Föreningens styrelse har införskaffat en rad snöskovlar som inom kort kommer att finnas tillgängliga i portarna på Tegelviksgatan, Tengdalsgatan, Barnängsgatan och Barnängsgränden. Sandlådor finns utplacerade vid infarten till Barnängsgränd från Barnängsgatan och på gården.

När det börjar snöa kraftigt och prognoserna pekar på fortsatt snöande kan det dröja innan HSB hinner komma på plats och även om de är på plats i tid kan nyskottade gångar snabbt snöas över igen. Därför vill vi uppmuntra till att vi medlemmar tillsammans hjälps åt med att skotta rent och sanda utanför våra portar när vi ser att behov finns. Snöskottning och sandning ska i möjligaste mån se till att det är möjligt för färdtjänst att komma fram till portarna samt förebygga och undvika halkolyckor. Ett gemensamt ansvar på gården är att se till att det går att komma fram till sopsugarna. Barnängsgränd är en stor yta och här måste HSB göra grundarbetet. Den delen av Barnängsgränd som mynnar ut på Tegelviksgatan är ett extra riskabelt område där HSB har ett huvudansvar men vi kan göra en insats vid behov.