!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler från A till Ö

Barnängshusen Från A till Ö

B

Balkong

Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongen. Vädra eller hänga tvätt kan man göra på balkongen men däremot inte piska eller skaka mattor.

Var vänlig och lägg inte ut mat till fåglar på balkongen. Fåglarna är vackra att se på men tyvärr skräpar de ned en hel del. De tappar också mat som sedan lockar råttor och möss till huset.

Det finns inte något bygglov för inglasning av balkonger.

Barnvagnsförråd

Det finns ett barnvagnsförråd i varje port. I barnvagnsförrådet får endast barnvagnar och pulkor som används dagligen förvaras. Barncyklar ställs i cykelrummet eller i något av cykelställen alternativt förvaras i det egna förrådet.

Bastu

Det finns en bastu i föreningen. Den ligger på Tengdahlsgatan 35, vån 1 (1 tr ned). Information om hur man bokar bastun finns under Boka våra lokaler.

Brandskydd

Det är varje lägenhetsägares skyldighet att se till att det finns fungerande brandvarnare i lägenheten medan föreningen ansvarar för brandvarnare i gemensamma utrymmen.

I entréer, trapphus eller andra passager får inte cyklar, pulkor, vagnar eller andra föremål ställas. Det är inte heller tillåtet att ställa soppåsar i trapphusen.    

Bredband

Föreningen har ett avtal med Ownit för bredband och kostnaden för bredband ingår i medlemsavgiften.

Medlemmar som ej är anslutna till bredband men önskar bli det är välkomna att ta kontakt med Ownit direkt.

Föreningens normala uppkopplingshastighet är på 100/100Mbit. Medlemmar i föreningen har även möjligheten att köpa en snabbare uppkoppling. För att köpa denna tjänst kontakta Ownits kundtjänst.

 

C

Cykelförråd

Det finns fyra cykelförråd i föreningen på Barnängsgränd 2 och 6 samt Tengdahlsgatan 35 och 37. Varje lägenhet har endast tillgång till ett av cykelförråden. Förråden öppnas med lägenhetsnyckeln. Alla cykelförråden nås från gårdssidan, det är de dörrarna med en trappa ned på källarplan. Vintertid uppmanas alla som inte använder sin cykel att förvara den i cykelrummet. Det underlättar snöröjningen.

 

F

Föreningslokal

Det finns en föreningslokal på Tegelviksgatan 38 vån 1 (1 tr ned). Mer information finns på föreningens hemsida under Boka våra lokaler.

 

Fastighetsskötsel – felanmälan & jour

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel handhas av Forstena Energi & Kontroll AB. Se kontaktinformation under Fel & Underhåll.

Vid arbeten i bostäder står medlemmar själva för dessa kostnader om inget annat överenskommits med styrelsen. Medlemmar kan själva välja att använda annan entreprenör.

 

Grillning

Grillning på balkonger och uteplatser är tillåten, dock endast med gasol eller elgrill och med visad hänsyn till dina grannar. Använd även gärna den plattsatta delen av gräsmattan på gården för att grilla med valfri grillmodell. Kom då ihåg att ta undan din grill när du grillat klart.

Observera MSBs för närvarande gällande regler för förvaring av gasolflaskor; i lägenhet max 5 liters storlek, på balkong max 30 liter (P11) och i källarförråd ingen förvaring. Gasoltuben får inte utsättas för direkt solvärme.

 

K

Kabel-TV

ComHems grundutbud ingår i avgiften. Vill man utöka sin TV-tjänst så måste man själv kontakta ComHem.

 

L

Lägenhetsförråd

Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer. Du får själv införskaffa ett hänglås. Det finns dessutom ytterligare förråd att hyra. Är du intresserad att hyra ett extraförråd kontakta styrelsen.

M

Markiser

För att göra balkongen extra trevlig är det många som vill sätta upp ett balkongskydd eller markis. Instruktioner för detta finns här.

 

N

Nyckelbricka

Samtliga entréer kan öppnas med nyckelbricka. Sätt brickan mot nyckelsymbolen för att öppna porten. Detta gäller även garageport och dörrar till garage samt bokade lokaler (bastu, gästlägenhet och föreningslokal).

Nycklar

Önskas fler lägenhetsnycklar kontakta låssmeden

Kontakta låssmeden för information om vilka dokument som krävs för att styrka rätten till prägling av ny nyckel.

Läs mer om access här

 

P

Parabolantenn

Parabolantenn får ej sättas upp.

 

Parkering

Föreningen förfogar över ett garage med 62 parkeringsplatser för bilar och 5 för motorcyklar, dessutom finns två parkeringsplatser utomhus i gränden.  Det förekommer att det är kö till parkeringsplatserna. För mer information och för att ställa sig i kön kontakta styrelsen enligt de kontaktuppgifter som finns i varje port. Det råder parkeringsförbud på Barnängsgränd.

 

Porttelefon

Samtliga entréer mot gatan är försedda med porttelefon som kan kopplas till hushållens personer med tillhörande telefonnummer. Om du vill ändra uppgifter för din lägenhet kontakta styrelsen via webbformulär eller enligt kontaktuppgifter till styrelsen. 

S

Skärmväggar, uteplatser, staket etc

Förändring av uteplatsen eller uppförande av skärmvägg etc får inte ske utan styrelsens godkännande. Buskar och träd ska hållas i lagom storlek. Rötter och grenar kan skada fasaden och det är varje lägenhetsinnehavare som ansvarar för att detta inte sker.

Sopor och källsortering

Barnängsgatan 21C – här lämnas kartonger, pappersförpackningar och tidningar 

Barnängsgränd 2 – här lämnas plastförpackningar, metaller och glas

Tegelviksgatan 38 – här lämnas glödlampor, elartiklar, frigolit och grovsopor

Skrymmande föremål såsom möbler och TV-apparater får inte ställas i soprummen. Det gäller även färgburkar och kemisk/tekniska restprodukter. Samtliga dessa kasserade föremål får man själv transportera till återvinningscentralen.

Hushållssopor slängs i sopsugarna på gården. Skulle sopsugen inte fungera vänligen felanmäl detta. Ställ inga sopor vid sopsugen när det är fullt/stopp, det lockar till sig fåglar och råttor.

 

Styrelse- och medlemsengagemang

Brf Barnängshusen har en styrelse med 9 ledamöter. Dessa väljs varje år på årsstämman efter att ha nominerats av valberedningen. Styrelsen träffas ca en gång per månad och då diskuteras och tas beslut om viktiga frågor som rör föreningen och vår ekonomi. Varje ledamot har dessutom andra ansvarsområden som man arbetar med mellan mötena. För att föreningen ska kunna fungera krävs att vi har medlemmar som, efter egen kompetens och förutsättningar, vill och kan engagera sig i styrelsearbetet. Känner du att du skulle vilja vara med i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningen inför kommande årsstämma. Kontaktuppgifter anslås i trappuppgångarna, där man även finner aktuella kontaktuppgifter till den sittande styrelsen. 

Om du känner att engagemang i styrelsen skulle innebära ett för stort ansvar, men ändå vill engagera dig i föreningen finns alla möjligheter till egna initiativ. Kontakta styrelsen enligt de kontaktuppgifter som finns i varje port.

 

T

Tvättstuga

Tre gemensamma tvättstugor finns i källarna på Barnängsgatan 21, Tengdahlsgatan 37 och Tegelviskgatan 36. En grovtvättstuga finns i anslutning till tvättstugan på Tengdahlsgatan 37. Bokning av tvättid sker med hjälp av bokningstavla i tvättstugan. Saknar du nyckel och/eller bokningscylinder så kontakta styrelsen enligt de kontaktuppgifter som finns i varje port.

Maskinerna i tvättstugan måste skötas enligt instruktionerna för att fungera som de ska. Instruktionerna sitter uppsatta i tvättstugan. Uppstår fel på någon maskin så anmäl detta omgående till styrelsen enligt de kontaktuppgifter som finns i varje port. Efter användning av tvättstuga skall golv, maskiner och filter i torktumlare rengöras. Bokningscylinder ska efter användning parkeras på därvid avsedd plats, längst ner.

 

V

Vatten

Om du råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns för vattenledningar bakom lucka under handfat i badrum och bakom lucka i diskbänkskåp i kök. Ventiler för att stänga av radiatorer finns i skåp i hallen. Om något dolt rör börjar läcka rinner läckagevattnet ut genom ett rör som mynnar i badrumsväggen strax över golvet. Om vatten tränger fram ur läckageindikeringsröret stäng av vattnet och kontakta fastighetsskötaren omedelbart.  

 

Ventilation

Ventilationssystemets funktion är i princip att en frånluftsfläkt på vinden suger ur luften från badrum, WC, kök och klädkammare. Ny ersättningsluft tas in i tilluftdon i sov- och vardagsrum. Spjällen till tilluftdonen ska hållas öppna för fullgod ventilation. Ändra inte inställningen av frånluftsventilerna för då kan hela ventilationssystemets funktion rubbas. Ett ventilationssystem i obalans kan medföra ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall skapa fukt och mögelskador i våtrummen. Frånluftsventilen i badrummet måste hållas ren så att inte luftflödet försämras.

Frånluftflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att timern på spiskåpan vrids upp till önskat tidsintervall. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras. När du lagar mat, öppna inte köksfönstret. Gör du det sprids matoset i hela lägenheten. Öppna istället fönstret i angränsande rum och ha dörren till köket stängd. Gör du det så blir det undertyck i köket i förhållande till resten av lägenheten.

Samtliga ventilationsfilter bör bytas årligen. Nya filter delas ut i samband med städdagen på våren och det är varje medlems ansvar att se till att bytet sker.  

 

Värme

Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Ha inte för varmt i lägenheten. Badrummen är utrustade med komfortvärme som regleras med en termostatventil placerad ovanför strömbrytaren.

 

Ö

Övernattningslägenhet

Det finns en övernattningslägenhet i föreningen på Tengdalsgatan 35, vån 1 (1 tr ned). Mer information finns på föreningens hemsida under Boka våra lokaler.