!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

Föreningen förfogar över ett garage i anslutning till vårt boende med in och utfart på Tegelviksgatan 32A. Garageplatserna är endast avsedda för föreningens medlemmar och får inte hyras ut i andra hand. I garaget finns 62 parkeringsplatser för bilar och 5 platser för motorcyklar, dessutom finns två parkeringsplatser utomhus i gränden. På 16 platser i garaget finns laddstolpar installerade för elbilar/hybrider. Det förekommer att det är kö till parkeringsplatserna.

  • Kontraktsfrågor och anmälan till garageplats/kö görs genom att lägga ett ärende i HSB-portalen eller ta kontakt med HSB.
  • Fjärrkontroll till garaget kan beställas av garageansvarig. Kostnaden är 300 kr och läggs vid beställning på avin.

Ansvarig

För mer information om garaget kontakta garageansvarig.

Garagestädning

Vid tre tillfällen om året städas garaget. Efter att gatorna har sopats på våren det brukar vara i maj, nästa tillfälle för städning blir i september och årets sista görs i december. För att städningen ska fungera är det viktigt att alla bilar och lösa saker är ute ur garaget då. Anslag sätts upp i trapphusen vid dessa tillfällen!

Barnängsgränd:

Det råder parkeringsförbud på Barnängsgränd förutom de två uthyrda parkeringsplatserna.

Laddplats i garaget