!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fel & Underhåll

Kontaktuppgifter för felanmälan mm

Som medlem i föreningen väljer du själv vilka hantverkare du vill använda dig av inne i din lägenhet. Läs och skriv omdömen av de hantverkare ni använder här

Som medlem kan du också välja att kontakta BRF:ens kontrakterade fastighetsskötsel med Forstena för arbeten i lägenheten. Sådana arbeten bekostas av medlemmen själv och kan ligga något högre i pris, dock finns här erfarenhet av våra lägenheter och hus sen start.

För att vi ska kunna hjälpa dig effektivt vid felanmälan behöver du uppge du följande information:

 1. En utförlig beskrivning av problemet
 2. Ditt namn
 3. Lägenhetsnummer  (Se utsidan av din lgh-dörr!)
 4. Telefonnummer 

Jour: 

Vid arbeten i bostäder som utförs av jour står medlemmar själva för dessa kostnader. Medlemmar kan själva välja att använda annan entreprenör.

Bopärmen ger dig råd 

Innan felanmälan görs: Har du tittat i Bopärmen? Där finns råd och tips applicerbara på de flesta av hemmets maskiner, funktioner och material. Följ instruktionerna och prova igen.

 

Allmäna råd:

Gränsdragning för medlemmens och föreningens ansvar

Vad som ligger inom medlemmens ansvar respektive föreningens ansvar inom bostadsrätten finns angivet i föreningens stadgar med start på på sid 12.
(i lägenhetens bopärm finns äldre ansvarsfördelning som ej längre gäller)

Vanliga frågor och praxis om ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen listas här:

  • Radiatorer: Medlemmen ansvarar för målning, övrigt ansvar ligger på bostadsrättsföreningen. (Ventil som släpper in varmvatten för element i lägenheten oavsett placering i huset är Bostadsrättsföreningens ansvar.)

  • Golvvärme badrum: Föreningens ansvarar att upprätthålla skälig rumstemperatur. Golvvärmen (konfortvärmen) värmer rummet.

  • Ventilation: Bostadsrättsföreningens ansvar.
  • Golvbrunn och avlopp: Medlemmen ansvarar för alla synliga avlopp, t ex vattenlås under handfat och diskbänk. Föreningens ansvarar för avlopp som är förlagda dolt i väggar eller golv.