!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Markiser & persienner

Sätt gärna upp markiser! De ger ett utmärkt solskydd och området trivsam karaktär.

Alla nya markisuppsättningar i föreningen måste först godkännas av styrelsen.

Följande gäller:

  1. För att ge området ett harmoniskt helhetsintryck har bostadsrättsföreningens styrelse i samråd med arkitekten beslutat att samtliga markiser skall ha en enhetlig grågrön kulör, Dickson Constant, Diclon 32 kulör 8201. Alla fabrikat är tänkbara men markisvävens kulör måste godkännas av styrelsen.
  2. Infästning av markisen ska utföras av fackman. I första hand ska infästningen ske i fönstersnickerierna. Om detta inte är möjligt, t.ex. vid uppsättning av stora markiser fästes dessa i fasaden i enlighet med JM:s instruktion ”Markisinfästning i bjälklagskant”
  3. Sen våren 2016 uppmuntrar styrelsen medlemmar att välja markis med motordrift då dessa är mer skonsamma mot fasaden då de dras in vid vind.

Persienner
Välj mellanliggande vita persienner som ger gott solskydd och bäst helhetsintryck. Anlita fackman för montage av persienner. 

Utvändiga utanpåliggande persienner är inte godkända i föreningen.

 

Dokument

Markisinf_stning.pdf 2015-02-04