!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uthyrning i 2:a hand

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du först få uthyrningen beviljad av styrelsen.

 

Fyll i blanketten ”Ansökan om samtycke till andrahandsuthyrning” och lämna in den till styrelsen i god tid innan det datum du önskar hyra ut lägenheten från. Styrelsen behandlar sedan ansökan om andrahandsuthyrning vid nästa styrelsemöte.

För att få hyra ut bostadsrätten krävs skäl. Dessa skäl ska du ange på ansökningsblanketten, tillsammans med uppgifter om vem du vill hyra ut till och hur lång tid du ansöker om att få hyra ut lägenheten. Observera att hyrestiden har betydelse vad gäller hyresgästens besittningsskydd.

Det är viktigt att notera att styrelsen inte godkänner juridiska personer som andrahandshyresgäster. 

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.

Överklagan
Om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrning kan bostadsrättsägaren få frågan prövad i hyresnämnden. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättsinnehavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

Medlemmens skyldigheter
Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättsägaren alltid ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid och att grannarna inte utsätts för störningar.

Dokument

Ans_kan_om_samtycke_till_andrahandsuthyrning.pdf 2015-02-13